Sirtsud

Lastekoor “Sirtsud” sai alguse 1996 aastal, kasvades välja Orissaare Muusikakooli algastme laululastest. Praegu on koori katusorganisatsiooniks Orissaare Gümnaasium.

Koori töö toimub iganädalaste regulaarsete proovidena, lisaks toimuvad 1-2-päevased laululaagrid.

Lastekoorile on välja töötatud oma logo.

Lastekoor „Sirtsud“ on võtnud osa mitmetest maakonna-, noorte- ja üldlaulupidudest (sh. Valikkoorides). Laulupeo raames ettelaulmistel on saavutatud I ja II kategooria tunnistused. Enamus lastekoori lauljatest jätkab hiljem laulmist Orissaare Tütarlastekooris.

Koori looja ja dirigent on Anne Kann, koormeister/kontsertmeister Kairit Levit.